Čo je vyhľadávač?
 

Internetový vyhľadávač (ang. search engine) je program alebo webová stránka, ktorej úlohou je uľahčiť užívateľom nájdenie informácie v sieti. (def. Wikipedia.org) .

web search engines Činnosť vyhľadávačov spočíva v prechádzaní sieťou stránok, vyhľadávaním odkazov, ktoré sa na nich nachádzajú, ukladaní ich kópií a prezentovaní v podobe výsledkov hľadania pre určené otázky. Poradie vrátených výsledkov záleží od algoritmov konkrétnych vyhľadávačov, a preto sa v každej z nich odlišuje. .

V servise stručne popisujeme niekoľko najpopulárnejších vyhľadávačov, priebežne sa tiež zverejňujú aktuality na tú tému. Bezpochybne v Poľsku prevláda vyhľadávač Google, ktorý bude opísaný ako prvý. Ak máte nejaké návrhy, chcete reportovať chybu alebo nadviazať spoluprácu, využite kontaktný formulár uvedený na stránke.